OSP JANKOWICE

O Nas

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY OSP JANKOWICE

          Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach została założona 10 lipca 1910 roku, za sprawą panów Wolfa i Praske oraz grupki zapaleńców – mieszkańców naszej wsi. Jednostka liczyła wówczas 22 członków z prezesem Wawrzynem Szwedą oraz komendantem Teodorem Ochojskim na czele. Pierwszą remizą strażacką była drewniana szopa z konnym beczkowozem i sikawką, wężami z cielęcej skóry i bosakami. W 1913 roku wybudowano strażnicę murowaną z cegły, która służyła do la 60 – tych.
   


              Jak już wspomniałem rozpoczęliśmy naszą działalność z konnym beczkowozem i sikawką. Dopiero w 1966 roku przydzielono nam samochód Jeep, pochodzący z wojskowego demobilu. Po przystosowaniu go do prac pożarniczych służył jednostce 6 lat. W 1972 roku zakupiono Żuka A – 15 i motopompę. Samochód ten służył nam przez 19 lat. W 1980 roku nasza Jednostka otrzymała Sztandar z okazji 70 – lecia swojego istnienia. Sztandar ten ufundowany został przez mieszkańców naszej wsi. W 1991 roku otrzymaliśmy nowego Stara 244, a w 1994 roku – samochód marki Polonez, który został przystosowany dla potrzeb ratownictwa drogowego. Samochody te posiadaliśmy dzięki nakładom finansowym Gminy Świerklany. W tym samym, 1994 roku, strażacy dobudowali społecznie garaż dla drugiego samochodu wraz z zapleczem sanitarnym. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o współpracy jaką prowadzimy z Jednostką Zawodową, to jest, JRG Rybnik, której przedstawicieli gościmy. Dzięki nim podnosimy kwalifikacje naszych strażaków – ochotników, uczymy się zasad obsługi sprzętu oraz organizacji akcji ratowniczych.  W lipcu 1995 roku na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 1995 roku na obchody 85 rocznicy sztandar został odnowiony, a Jednostka odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dekoracji dokonał Starszy Brygadier mgr Tadeusz Baniak.
           

              W roku 2008 rozpoczęto remont i modernizację budynku naszej strażnicy. W roku 2009 modernizację zakończono, a obecny budynek jest bardzo ładny, okazały i funkcjonalny.
              Obecnie jednostka liczy 43 członków czynnych, 9 członków honorowych, drużyna kobieca oraz drużyny MDP chłopców i dziewcząt.
           


  W minionym 100 – leciu funkcje Prezesa i Naczelnika piastowali druhowie:
 
Prezes       
1. Wawrzyn Szweda (od 1910 – do 1918)
2. Wincenty Syrek (od 1918 – do 1939), i po II wojnie światowej od 1945 – do 1947)
3. Albin Nowrot (od 1947 – do 1970)
4. Stanisław Syrek (od 1970 – do 1974)
5. Bolesław Marek (od 1974 – do 1992)
6. Leszek Marek (od 1992 – do 1993)
7. Czesław Szyszkowski (od 1993 – do 1995)
8. Alojzy Marek (od 1995 – do 2000)
9. Wacław Juraszek (od 2000 – do nadal)   

Naczelnik 
1. Teodor Ochojski (od 1910 – do 1933)
2. Adam Byczek (od 1933 – do 1939)
3. Rudolf Marcol (od 1945 – do 1969)
4. Alojzy Marek (od 1969 – do 1992)
5. Józef Kuczera (od 1992 – do 1996), Komendant Gminny (od 1996 do 2010)
6. Krzysztof Kaczmarczyk (od 1992 – do 1998)
7. Jerzy Sobik (od 1998 – do nadal)    Komendant Gminny (od 2010 do nadal)

            . 
Nasze puchary i dyplomy zdobywane na zawodach pożarniczych
Kreator stron internetowych - strona bez programowania